stowarzyszenie ks. piotra skargi

SKCh im. Ks. Piotra Skargi – walka z rewolucją poprzez wartości chrześcijańskie

Posted on

SKCh im. Ks. Piotra Skargi to stowarzyszenie grupujące katolików świeckich, założone w 1999 roku z inicjatywy Leonarda Przybysza. Ten działacz sieci organizacji pozarządowych „Tradition, Family, Property” (TFP) potrafił w krótkim czasie zmobilizować do działania wielu młodych, utalentowanych ludzi. Celem organizacji jest promowanie i obrona podstawowych wartości dla chrześcijańskiej cywilizacji, takich jak tradycja, rodzina, własność i zasady […]