objawienia

Objawienia w Fatimie – ostrzeżenie przed komunizmem

Posted on
SKCh im. Ks. Piotra Skargi

O objawieniach Matki Bożej w Fatimie wylano już morze atramentu. Wezwanie do nawrócenia, odmawiania różańca i pokuty – temu wszystkiemu katolik nie może pozostać obojętny. Kwestie te są bowiem zbyt poważne, by je lekceważyć. Szczególnie istotne z punktu widzenia publicznej działalności katolików jest jednak płynące z Fatimy ostrzeżenie przed komunizmem. W obronie harmonijnych nierówności SKCh […]

objawienia

Najważniejsze miejsca objawień maryjnych

Posted on

Z Matką Bożą związanych jest wiele miejsc kultu na całym świecie. Często powstały na pamiątkę objawień, które jednak w większości nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez Kościół i należą do tzw. objawień prywatnych, których czczenia się nie zabrania, ale i nie rozstrzyga ich niewątpliwości. O kilku z nich Kościół wypowiedział się jednak i mocą swojego autorytetu uznał ich autentyczność. Oto najważniejsze miejsca objawień i kultu maryjnego na świecie:

 

 

objawienia

Przepowiednie III wojny światowej oraz przepowiednie dla Polski – część druga

Posted on

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszyst­kie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczę­dzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powsta­ną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawied­liwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obro­nę przeciwko Niemcom.

objawienia

Siostra Łucja miała niezwykłe objawienia – przepowiednia III wojny światowej i przepowiednie dla Polski

Posted on

Siostra Łucja Dos Santos – jedna z trójki pastuszków, którzy widzieli i rozmawiali w Fatimie w 1917 roku z Matką Bożą – doznawała objawień także w późniejszym czasie! Po wstąpieniu do klasztoru w Coimbrze, otrzymała proroctwa i przepowiednie, w których niebagatelne miejsce zajmuje Polska. Niektóre z Orędzi przekazała za pośredni­ctwem ojca Augustyna Fuentesa. Zakonnik ten, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka i Hiacynty, miał zgodę Ojca Świętego na kontaktowanie się z ostatnią wizjonerką objawień w Fatimie. Przekazane przez Maryję Orędzia dotyczą także III wojny światowej, zaburzeń w przyrodzie i anomalii pogodowych, jakie mają dotknąć Ziemię.

objawienia

OBJAWIENIA NAJŚWIĘTSZEJ PANNY W FATIMIE

Posted on

W czasie objawieo Matki Bożej Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli 10, 9 i 7 lat. Urodzili się: 22 marca 1907, 11 czerwca 1908 i 11 marca 1910 r. Dzieci te mieszkały w Aljustrel, wiosce w parafii Fatima. Objawienia miały miejsce w małym gospodarstwie należącym do rodziców Łucji, zwanym Cova da Iria, jakieś 2,5 km od Fatimy w kierunku Leirii. Matka Boża ukazała się nad krzewem zwanym ilex, karłowatą odmianą dębu, mającym około 1 metra wysokości. Franciszek mógł tylko widzied Matkę Bożą, nie mógł Jej jednak słyszed. Hiacynta widziała i słyszała Ją. Natomiast Łucja widziała i słyszała Matkę Bożą oraz rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce około południa.

objawienia

OBJAWIENIA ANIOŁA PORTUGALII

Posted on

Przed objawieniami Matki Bożej Łucja, Franciszek i Hiacynta – Łucja de Jesus dos Santos i jej kuzyni Franciszek i Hiacynta Marto – mieszkaocy małej wioski Aljustrel na terenie parafii Fatima – mieli trzy wizje Anioła Portugalii, zwanego również Aniołem Pokoju. 

objawienia

Trzecia wojna i kataklizmy

Posted on

Siostra Łucja, jako jedyna z trójki pastuszków miała dane długie życie na ziemi. Stało się tak, ponieważ Maryja uczyniła ja swoja powierniczką i jeszcze wiele razy odwiedzał w ciągu jej ziemskiego życia. W czasie gdy siostra Łucja przebywała w klasztorze swoje wizje przekazywała za pośrednictwem ojca Augustyna Feuntesa.