objawienia

Objawienia w Fatimie – ostrzeżenie przed komunizmem

SKCh im. Ks. Piotra Skargi

O objawieniach Matki Bożej w Fatimie wylano już morze atramentu. Wezwanie do nawrócenia, odmawiania różańca i pokuty – temu wszystkiemu katolik nie może pozostać obojętny. Kwestie te są bowiem zbyt poważne, by je lekceważyć. Szczególnie istotne z punktu widzenia publicznej działalności katolików jest jednak płynące z Fatimy ostrzeżenie przed komunizmem.

W obronie harmonijnych nierówności

SKCh im. Ks. Piotra Skargi jest jedną z organizacji katolickich, które za swą misję uznały zwalczanie komunizmu. Jego założyciel profesor Plinio Correa de Oliveira podkreślał swój opór wobec pychy i zmysłowości. Jego zdaniem były to dwie namiętności służące rozwojowi ideologii liberalnej i socjalistycznej. Pycha prowadziła do wsparcia dla egalitaryzmu wspierającego komunizm. Ideologia ta opierała się na dążeniu do absolutnej równości we wszystkich przejawach egzystencji: zarówno w sferze ekonomicznej, politycznej, jak i w sferze relacji społecznych oraz w polityce.

Tymczasem SKCh im. Ks. Piotra Skargi sprzeciwia się tego typu dążeniom. Misją tego stowarzyszenia jest bowiem ochrona hierarchii. Według tej organizacji, naturalnym ustrojem politycznym jest monarchia. Król sprzyja bowiem zachowaniu jedności społecznej, gdyż sam jest jeden, a jednocześnie dynastyczny charakter zapewnia legitymizację i ciągłość monarszej władzy.

Nie stoi to jednak na przeszkodzie, by krajach do tego predestynowanych istniał ustrój republikański. Wydaje się, że kluczowym jest tu wówczas, by porządek społeczny w takim kraju przeniknięty był chrześcijańskimi zasadami. Zabezpieczają one przed wynaturzeniami harmonijnie ukształtowanych nierówności, a niekiedy wręcz sprzyjają ich redukowaniu.

Aktualność Fatimy – aktualność przestrogi przed komunizmem

SKCh im. Ks. Piotra Skargi broni również niszczonej przez komunizm, przez „błędy Rosji” zasady własności prywatnej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Dekalog stoi na straży właściwie rozumianej własności prywatnej aż w dwóch przykazaniach. Chodzi tu o zakaz kradzieży oraz o zakaz pożądania rzeczy należących do bliźnich. Warto w tym miejscu zauważyć, że profesor Plinio Correa de Oliveira podkreślał, że ataki na własność prywatną stanowią pośrednio również ataki na rodzinę i tradycję. Dlatego też stanowczo się im sprzeciwiał.

Choć Objawienia Fatimskie wydarzyły się ponad 100 lat temu, to warto pamiętać o nim również dziś. Same tajemnice fatimskie w dużej mierze już się wypełniły. Natomiast treść przesłania Matki Bożej, poprzedzającego tajemnice, dotykała poruszonych tu problemów i to jednoznaczenie – choćby poprzez wskazanie na dotkniętą bolszewizmem Rosję jako ten kraj, który „czerwone” błędy rozpleni po reszcie globu.

Po dziś dzień słowa te stanowią ważny punkt odniesienia dla obrońców tradycji, rodziny i własności, takich jak właśnie członkowie, wolontariusze i darczyńcy SKCh im. ks. Piotra Skargi. Jednak przede wszystkim stanowią one motor pewnych wydarzeń, do których bezpośrednio doprowadziła inwazja rosyjska na Ukrainę. Chodzi tu mianowicie o akt zawierzenia Rosji (wraz z Ukrainą) Niepokalanemu Sercu Maryi, co uczynił wiosną 2022 r. papież Franciszek. Jego decyzja pokazała, iż także w samym Watykanie aktualne jest przesłanie z Fatimy i słowa Maryi.