apostolat fatimy

Apostolat Fatimy: dlaczego warto dziękować Bogu za każdy dzień

Posted on
apostolat fatimy - stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej

Pani Henryka Kłopotowska należy do Apostolatu Fatimy od jego początków, czyli od 2003 roku. Wtedy to właśnie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej powołało do życia wspólnotę wiernych, która dziś liczy ponad 50 tysięcy osób. Pani Henryka pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Perlejewie koło Siemiatycz. Tam przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, tam również, mając zaledwie […]

apostolat fatimy

Na te korzyści mogą liczyć Apostołowie Fatimy

Posted on
skch im. ks. piotra skargi - apostolat fatimy

SKCh im. ks. Piotra Skargi to organizacja zrzeszająca świeckich katolików. W ramach swej działalności zajmuje się szerzeniem katolickiej kontrrewolucji. Działania te środowisko skargowskie stara się realizować w ścisłym związku z nauczaniem Kościoła i w imię wypełniania wszystkich tych oczekiwań, które poprzez wizjonerów objawiła światu Matka Boża. Jedną z form wypełniania Jej Fatimskiego Orędzia jest właśnie […]

apostolat fatimy

Orędzie tragedii czy nadziei?

Posted on

Propagowanie orędzia z Fatimy w byłych krajach komunistycznych w ramach akcji „Światła na Wschód” oraz przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijaoskiej im. Ks. Piotra Skargi, jest dopełnianiem warunków postawionych nam przez Matkę Bożą dla nawrócenia Rosji. Dziś błędy Rosji na Wschodzie wciąż w sferze ideologicznej bałamucą ludzi, że nie ma Boga. Łączą się one z moralnym kryzysem na Zachodzie, który propaguje życie jakby Boga nie było.

apostolat fatimy

Apostolat Fatimy – lekcja wiary i nadziei

Posted on

Utworzony w 2003 roku przy Stowarzyszeniu im. Księdza Piotra Skargi Apostolat Fatimy jest formą zaangażowania przyjaciół i dobrodziejów Instytutu im. Ks. Piotra Skargi w aktywne propagowanie w naszym kraju orędzia Matki Bożej Fatimskiej. Zasługą Apostołów Fatimy jest pomoc duchowa dla setek tysięcy katolików w Polsce, którzy dzięki temu wsparciu mogą zapoznać się z Orędziem Fatimskim i odpowiedzieć na wezwania Najświętszej Maryi Panny.

apostolat fatimy

O nas

Posted on

Apostolat Fatimy jest formą zaangażowania przyjaciół i dobrodziejów Instytutu im. Ks. Piotra Skargi w aktywne propagowanie orędzia Matki Bożej Fatimskiej.  Szerzenie apostolatu jest wypełnianiem przykazania Jezusa Chrystusa, obowiązującego wszystkich katolików:Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15). Do Apostołów Fatimy należą ludzie dobrej woli, których życzeniem jest naprawa świata i nawracanie błądzących w ramach […]