apostolat fatimy

Na te korzyści mogą liczyć Apostołowie Fatimy

skch im. ks. piotra skargi - apostolat fatimy

SKCh im. ks. Piotra Skargi to organizacja zrzeszająca świeckich katolików. W ramach swej działalności zajmuje się szerzeniem katolickiej kontrrewolucji. Działania te środowisko skargowskie stara się realizować w ścisłym związku z nauczaniem Kościoła i w imię wypełniania wszystkich tych oczekiwań, które poprzez wizjonerów objawiła światu Matka Boża. Jedną z form wypełniania Jej Fatimskiego Orędzia jest właśnie wspólnota Apostolatu Fatimy.

Potrzeba powrotu do cywilizacji chrześcijańskiej

Co można rozumieć pod hasłem katolickiej kontrrewolucji? Pod tym rozumie – zgodnie z przesłaniem brazylijskiego myśliciela i działacza katolickiego – profesora Plinio Correa de Oliveiry, jest to szerzenie „pokoju Chrystusa pod panowaniem Chrystusa, a więc cywilizacji chrześcijańskiej, surowej i hierarchicznej, sakralnej od podstaw, antyegalitarnej i antyliberalnej”. To nastawienie oznacza, że SKCh im. Ks. Piotra Skargi przeciwstawia się socjalizmowi i liberalizmowi w imię zasad uznawanych przez nie za zgodne z katolicką wizją wszechświata i społeczeństwa.

W szczególności sprzeciwia się komunizmowi i wszelkim pozostałościom marksizmu, w tym marksizmowi kulturowemu. Tym zagrożeniom poświęcono wiele działań publicznych, wydawnictw, konferencji, pism i audycji telewizyjnych (m.in. w ramach telewizji internetowej PCh24TV oraz portalu PCh24.pl, których wydawcą niezmiennie jest Stowarzyszenie).

I w tym miejscu dochodzimy do kwestii kluczowej – dla kogo i dzięki komu te wszystkie dzieła mogą być realizowane? Otóż, Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi swą działalność prowadzi dzięki swym darczyńcom i sympatykom, a do nich w pierwszej kolejności należą Apostołowie Fatimy.

Przywileje Apostołów Fatimy gwarantowane przez SKCh im. Ks. Piotra Skargi

 Apostołowie Fatimy mogą liczyć na zarezerwowane dla nich przywileje – zarówno duchowe jak i materialne. Jednym z nich jest otrzymany dyplom, stanowiący dowód zaangażowania w dzieło apostolatu Fatimy. Pozwala Apostołowie Fatimy mogą liczyć na zarezerwowane dla nich przywileje – zarówno duchowe jak i materialne. Jednym z nich jest otrzymany dyplom, stanowiący dowód zaangażowania w dzieło apostolatu Fatimy. Potwierdza on zaangażowanie w działalność apostolską. Wraz z dyplomem nowy Aposotoł otrzymuje dyplom stanowiący świadectwo zaangażowania w Apostolat.

Co więcej, Apostołowie Fatimy otrzymują wsparcie w postaci Mszy Świętej odprawianej każdego 13 dnia miesiąca. To właśnie 13 bowiem Matka Boża w Fatimie objawiła się trojgu portugalskich pastuszków. Ponadto zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem siostry klauzurowe ofiarują swą modlitwę w intencji członków apostolatu Fatimy. Na tym nie koniec przywilejów Apostołów Fatimy. Otrzymują oni bowiem również bezpłatnie dwumiesięcznik „Przymierze z Maryją”. Jego autorzy prezentują nieskażoną wpływami modernizmu naukę katolicką. Trafiające do 350 000 rodzin pismo jest bogato ilustrowane. Ponadto w przypadku dodatkowego wsparcia Apostolatu możesz liczyć na dwumiesięcznik „Polonia Christiana”.