stowarzyszenie ks. piotra skargi

SKCh im. Ks. Piotra Skargi – walka z rewolucją poprzez wartości chrześcijańskie

SKCh im. Ks. Piotra Skargi to stowarzyszenie grupujące katolików świeckich, założone w 1999 roku z inicjatywy Leonarda Przybysza. Ten działacz sieci organizacji pozarządowych „Tradition, Family, Property” (TFP) potrafił w krótkim czasie zmobilizować do działania wielu młodych, utalentowanych ludzi. Celem organizacji jest promowanie i obrona podstawowych wartości dla chrześcijańskiej cywilizacji, takich jak tradycja, rodzina, własność i zasady moralne. Warto poznać bliżej to zasłużone dla tradycji katolickiej środowisko.

Co robi SKCh im. Ks. Piotra Skargi?

Organizacja działa na rzecz przeciwdziałania degradacji kultury chrześcijańskiej w Polsce i Europie. SKCh im. Ks. Piotra Skargi angażuje się w badania, edukację, tworzenie i rozwijanie mediów, formowanie katolickich elit oraz wywieranie wpływu na opinię publiczną. Wszystko to ma miejsce na coraz większą skalę, z niezależnym od rządu finansowaniem.

Stowarzyszenie Księdza Skargi podejmuje różnego rodzaju inicjatywy na rzecz promocji prawdziwych wartości w życiu społecznym i religijnym Polaków. Jednym z kluczowych elementów ich działalności jest praca na rzecz przeciwdziałania rewolucji poprzez prawdę.

SKCh im. Ks. Piotra Skargi przeprowadziło wiele akcji, których celem jest przebudzenie sumień Polaków. Organizacja prowadzi kampanie promujące tradycyjną pobożność, akcje społeczne, zbiórki pieniędzy na budowę kościołów oraz akcje charytatywne. SKCh im. Ks. Piotra Skargi zaangażowało się również w pomoc szpitalom podczas pandemii.

Najbardziej owocnym i donośnym przejawem działania SKCh jest Apostolat Fatimy, któremu poświęcony jest nasz blog. To wielotysięczna grupa regularnych darczyńców stowarzyszenia, którzy swoje wysiłki duchowe i materialne ukierunkowują na rzecz propagowania Orędzia Matki Bożej z Fatimy.

Media należące do Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi prowadzi również szeroką działalność medialną. Dociera do swoich odbiorców za pomocą serwisów internetowych piotrskarga.pl, PCh24.pl i telewizji internetowej PCh24.tv oraz poprzez media społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter. „Polonia Christiana” to czasopismo, które osiągało nakład nawet 30 tys. egzemplarzy. Ukazuje się co dwa miesiące i dostarcza na blisko stu stronach lektury religijnej, społecznej i politycznej.

SKCh im. Ks. Piotra Skargi kontynuuje swoją pracę dzięki wsparciu tysięcy darczyńców i dobrodziejów, którzy podzielają katolicki punkt widzenia i nie godzą się na rozwijającą się lewicową propagandę. Dzięki temu organizacja może kontynuować swoją pracę na rzecz obrony chrześcijańskiej cywilizacji i przeciwdziałania degradacji kultury chrześcijańskiej.


https://parafiaspycimierz.org.pl/tag/skch-im-ks-piotra-skargi/