stowarzyszenie ks. piotra skargi

Apostołowie Fatimy pielgrzymowali po Polsce. Odwiedzili ich m.in. Sławomir Olejniczak i Bogusław Bajor

apostolat fatimy sławomir olejniczak

Wspaniała, rodzinna atmosfera, wyjątkowe nabożeństwa i wzbogacające spotkania z duchownymi i świeckimi zaangażowanymi w propagowanie Orędzia Fatimskiego. Grupa pod nazwą Apostolat Fatimy miała niedawno swoje małe święto w górskiej miejscowości Zawoja. Towarzyszyli im tam duchowni oraz działacze Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi – organizacji, która od wielu lat animuje i wspólnotę Apostołów Fatimy.

– Jednych uzdrowię, innych nie. Trzeba, aby się poprawili i prosili o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: Niech nie obrażają więcej Boga naszego Pana, który już i tak jest bardzo obrażany – taki przekaz płynął z szóstego i ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie 13 października 1917 roku. W jakim stopniu dzisiejszy świat wypełnia te zalecenia Najświętszej Maryi Panny i kto troszczy się o naprawę świata, w którym wielu chce żyć, jakby nie było Pana Boga?

Apostołowie nauki płynącej z Fatimy

Bezduszny materializm, pogoń za dostatkiem i kult cielesności prowadzą często do odejścia od Pana Boga. Obowiązkiem każdego z członków Kościoła Katolickiego jest dążenie do osiągnięcia zbawienia w życiu wiecznym i troska o bliźnich, którzy oddalają się od Chrystusa. Takich wyzwań podejmuje się wielka wspólnota Apostołów Fatimy, zmieniających na lepszy świat wokół siebie.

Apostolat Fatimy to wyjątkowa forma zaangażowania Przyjaciół i Dobroczyńców Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, które od 1999 roku broni wartości chrześcijańskich, propaguje dorobek Kościoła Katolickiego i krzewi wartości patriotyczne.

Przyjaciele Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi, skupieni w Apostolacie Fatimy, aktywnie propagują przekaz Orędzia Matki Bożej Fatimskiej poprzez wsparcie modlitewne i finansowe przyczyniając się do upowszechniania nauki płynącej od 1917 roku z Fatimy. Nauki zawsze aktualnej i potrzebnej światu.

Odpowiedź na wezwanie z Fatimy

– Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie czynić jakąś ofiarę – »O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi« – mówiła Matka Boża podczas trzeciego objawienia fatimskiego 13 lipca 1917 roku.

Dzisiaj, gdy grzeszników niestety nie ubywa, potrzebni są ludzie, którzy w swoich środowiskach będą wypełniać zadania, do jakich nawoływała Matka Chrystusa ponad sto lat temu, gdy Europa dotknięta była tragedią I wojny światowej.

Takim środowiskiem, zmieniającym świat na lepszy, jest właśnie Apostolat Fatimy. Apostolat istnieje od 2003 roku, a liczba jego członków przekroczyła 60 tysięcy osób. Działalność w Apostolacie to odpowiedź na wezwanie z Fatimy, gdzie Matka Boża zachęcała nas do ofiarowania się za grzeszników, zapewniając przy tym: W końcu Moje Niepokalane Serce zatryumfuje! 

Apostołowie Fatimy, poprzez wsparcie inicjatyw Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, mają swój wkład m.in. w wydawanie największego pod względem nakładu czasopisma chrześcijańskiego w Polsce – dwumiesięcznika „Przymierze z Maryją”. To czasopismo, wydawane od 2001 roku przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, którego prezesem od samego początku jest Sławomir Olejniczak, daje Czytelnikom możliwość lepszego poznawania i pogłębiania wiary, poprzez publikowanie ciekawych artykułów w bardzo przystępnej formie i w atrakcyjnej szacie graficznej.

Pielgrzymka do miejsc wyjątkowych

Otrzymywanie „Przymierza z Maryją” to tylko jeden z przywilejów środowiska Apostołów Fatimy. Wielką wartością są bezpośrednie spotkania, kongresy, rekolekcje i pielgrzymki, które w chwili obecnej – z powodu obostrzeń prawnych – są organizowane w mniejszym wymiarze. Ale nawet w tych trudnych czasach Apostołowie Fatimy mają szansę na umacnianie ducha w gronie osób podejmujących się tak potrzebnych Kościołowi i Polsce wyzwań.

We wrześniu 2021 roku, gdy poluzowane były obostrzenia związane z Covid-19, Apostołowie Fatimy spotkali się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego im. Ks. Piotra Skargi w Zawoi. W programie pobytu kilkudziesięciu Apostołów Fatimy w Zawoi były m.in. spotkania z Prezesem Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi Sławomirem Olejniczakiem, Redaktorem Naczelnym „Przymierza z Maryją” Bogusławem Bajorem, zaplanowano też dość dużo czasu na modlitwę i rozmowy w własnym gronie Apostołów Fatimy. Sławomir Olejniczak przypominał też o głównych źródłach inspiracji działalności Apostolatu oraz o tych częściach Orędzia i Tajemnic Fatimskich, które jeszcze się nie wypełniły, a ich wypełnienie może mieć miejsce już nawet za naszego życia.

Ważne były też punkty programu pozwalające na pielgrzymowanie do położonych w pobliżu Zawoi sanktuariów – Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i bazyliki w Wadowicach. W czasie pobytu w mieście Św. Jana Pawła II był też czas na delektowanie się słynnymi papieskimi kremówkami, które w Wadowicach mają wyjątkowy smak.

Więcej o działalności Apostolatu Fatimy można dowiedzieć się na naszym blogu (m.in. tutaj) a także na oficjalnej stronie wspólnoty – apostolatfatimy.pl.