stowarzyszenie ks. piotra skargi

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi – propagatorzy orędzia Matki Bożej z Fatimy.

Posted on

Wielu wiernych, a nawet wiele osób żyjących z dala od Kościoła, słyszało o objawieniach fatimskich. Czy jednak wierni znają szczegółowo treść tych objawień? Zadanie przybliżenia katolikom, tych ważnych objawień maryjnych, wzięło na siebie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Dla nich Fatima to znacznie więcej niż miejscowość w Portugalii…