stowarzyszenie ks. piotra skargi

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi – propagatorzy orędzia Matki Bożej z Fatimy.

matka boża fatima objawieniaWielu wiernych, a nawet wiele osób żyjących z dala od Kościoła, słyszało o objawieniach fatimskich. Czy jednak wierni znają szczegółowo treść tych objawień? Zadanie przybliżenia katolikom, tych ważnych objawień maryjnych, wzięło na siebie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Dla nich Fatima to znacznie więcej niż miejscowość w Portugalii…


SKCh im. Ks. Piotra Skargi już od początku swojej działalności, a więc od ponad dwudziestu lat, wiele uwagi poświęca tematowi objawień fatimskich. Nie bez powodu figura Matki Bożej z Fatimy pojawia się tak często na fotografiach, w licznych publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie. Z myślą o popularyzacji tej tematyki działacze Stowarzyszenia stworzyli też internetowy serwis Fatima.pl.

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi tworzy, pisze i mówi o Fatimie

 

Związek krakowskich konserwatystów z orędziem fatimskim nie ogranicza się jednak tylko do fotografii w kalendarzach i innych publikacjach. Ludzie związani z SKCh wydali w Polsce książkę pt. „Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei”. Szczególnym wydarzeniem była setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie, z okazji której powstał film „Fatima. Orędzie wciąż aktualne” – za jego produkcję w największej mierze odpowiadali członkowie Stowarzyszenia.

 

Odbyły się i odbywają do dzisiaj liczne prelekcje, pokazy filmowe i spotkania, które są poświęcone tematyce fatimskiej. W samym roku jubileuszowym, liczba takich spotkań, znacznie przekroczyła setkę, a do chwili obecnej odbyło się ich już kilkaset na terenie całej Polski. Co ważne wydarzenia te były organizowane nie tylko w miastach wojewódzkich, ale również w wielu mniejszych miejscowościach. Dzięki temu bardzo wielu Polaków mogło bliżej zapoznać się z treścią orędzia fatimskiego. Zresztą fatimskie akcje i inicjatywy SKCh sięgają daleko poza granice Polski.

 

Dwa pisma zaangażowane w Fatimę

 

Tematyka fatimska gościła też często na łamach dwumiesięczników od lat związanych ze Stowarzyszeniem – czyli w „Przymierzu z Maryją” i „Polonia Christiana”. Oba magazyny w całości lub we fragmentach można czytać na stronie piotrskarga.pl. Często do tematyki orędzia Matki Bożej z Fatimy nawiązuje popularny portal PCh24.pl, również prowadzony przez ludzi związanych z SKCh.

 

Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi nie jest obca również sama Fatima czyli miasto leżące w Portugalii. Od wielu lat dla przyjaciół SKCh organizowane są pielgrzymki do Fatimy. Nie jest zresztą przypadkiem, iż krąg najwierniejszych przyjaciół Stowarzyszenia nazywa się właśnie… „Apostołami Fatimy”.