akcje ewangelizacyjne

Stare wraca do łask, czyli kult świętego Michała znów żywy w polskich kościołach

Posted on

Jeszcze dekadę temu sercem katolickiej Polski były Łagiewniki i kult Bożego Miłosierdzia. Swoją popularnością wziąć przyciągają Klasztor Jasnogórski oraz Bazylika w Licheniu. Jednak coraz więcej katolików sięga po pobożność promowaną przez ich siostry i braci, a więc po oddolne inicjatywy wzbudzające zapomniane kulty. Tak jest z renesansem świętego Michała Archanioła i egzorcyzmu do Niego.

Kliknij w tytuł i zapoznaj się z pełną treścią artykułu!

media katolickie

Heglowski cel bytu nieskończonego

Posted on

Jaki cel ma byt nieskończony według Hegla? Byt nieskończony w ujęciu jakościowym. Aby dotrzeć do sedna rozprawy najpierw po kolei należy wyjaśnić pojęcia blisko związane z nieskończonością takie jak: skończoność, stawanie się, cel bytu czy. Za główną literaturę obrałem Naukę logiki, oraz Fenomenologie ducha autorstwa G.W.F. Hegla.
Kliknij w tytuł i przeczytaj całość!

objawienia

Najważniejsze miejsca objawień maryjnych

Posted on

Z Matką Bożą związanych jest wiele miejsc kultu na całym świecie. Często powstały na pamiątkę objawień, które jednak w większości nie zostały jednoznacznie zatwierdzone przez Kościół i należą do tzw. objawień prywatnych, których czczenia się nie zabrania, ale i nie rozstrzyga ich niewątpliwości. O kilku z nich Kościół wypowiedział się jednak i mocą swojego autorytetu uznał ich autentyczność. Oto najważniejsze miejsca objawień i kultu maryjnego na świecie:

 

 

objawienia

Przepowiednie III wojny światowej oraz przepowiednie dla Polski – część druga

Posted on

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszyst­kie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczę­dzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powsta­ną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawied­liwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obro­nę przeciwko Niemcom.