media katolickie

Największa gazeta dla katolików w Polsce

Polscy katolicy mają niemałą ofertę gdy chodzi o wybór prasy. Od wielu lat w naszym kraju wydawane są nie tylko ogólnopolskie tygodniki, ale również gazety lokalne. Obok prasy wydawanej przez wydawnictwa formalnie związane z polskimi diecezjami, istnieją ważne tytuły wydawane przez katolików świeckich. O dziwo największą pod względem nakładu jest właśnie taka gazeta – Przymierze z Maryją. Wydawana jest przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, którego prezesem od samego początku jest Sławomir Olejniczak.

 

Czasopismo i jego wydawcy

„Przymierze z Maryją” jest niewiele młodsze od Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi – tym roku gazeta będzie obchodziła dwudziestolecie swojego istnienia. Samo stowarzyszenie, kierowane przez Sławomira Olejniczaka powstało dwa lata wcześniej – w 1999 roku.Myśl przewodnią, która przyświeca „Przymierzu z Maryją” sformułował w pierwszym numerze ówczesny redaktor naczelny, a zarazem wiceprezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi – Sławomir Skiba. Jego słowa:  „Mamy nadzieję, że poprzez jego lekturę – zapoznawanie się z wiadomościami i listami od uczestników kampanii oraz różnymi, specjalnie wybranymi tekstami, zapewnimy Czytelnikom i nam samym odpowiednią formację, świadomość moralną i religijną.” do dnia dzisiejszego stanowią inspirację dla wszystkich redaktorów, jak i pozostałych autorów, którzy publikują na łamach „Przymierza z Maryją”.


Przez prawie dwadzieścia lat istnienia zmienił się redaktor naczelny a szata graficzna uległa pewnej ewolucji. Nie zmienił się jednak duch „Przymierza z Maryją”, które pozostało wierne misji budzenia sumień Polaków. Tej wierności gazeta zawdzięcza swój wielki sukces. Jak można przeczytać na jej stronie – ma 300-tysięczną rzeszę czytelników, co czyni ją największą gazeta dla katolików w Polsce.


Kapłani i świeccy katolicy zaangażowani w rozwój „Przymierza z Maryją”


Czy jednak taka świecka? „Przymierze z Maryją” to nie tylko Prezes Stowarzyszenia Księdza Skargi – Sławomir Olejniczak czy wiceprezes Sławomir Skiba.


Wśród osób piszących do „Przymierza z Maryją” można znaleźć nazwiska bardzo wielu polskich duchownych. W gazecie można znaleźć teksty tak znakomitych polskich księży jak ks. prałat Roman Kneblewski czy ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Gazeta odpowiada nie tylko na potrzeby osób pragnących pogłębić swoją codzienną pobożność, ale również porusza tematy teologiczne, filozoficzne oraz problemy współczesnego świata.

 

Obecnie redaktorem naczelnym „Przymierza z Maryją” jest Bogusław Bajor. Dzięki jego działaniom nie tylko wzrosła liczba czytelników, ale również pogłębiła się ich więź z tym pismem. Redaktor Bajor – nawiązując żywo do „Przymierza” – prowadzi również na kanale PCh24TV własny program z udziałem wielu ciekawych gości pod nazwą „Niewolnik Niepokalanej”.


Cała inicjatywa stanowi żywy dowód na to jak potrzebne są w Polsce również pisma katolickie, które są wydawane przez katolików świeckich.Przeczytaj także: 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi – propagatorzy orędzia Matki Bożej z Fatimy